Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikáció

EGYETEMI JEGYZETEK:

Meyer Dietmar, Major Klára és Ligeti Zsombor [2000]: Kiegészítő anyag emeltszintű makroökonómiai képzéshez. BKÁE, Budapest.

Meyer Dietmar és Ligeti Zsombor [2001]: Aktuális elágazások a gazdasági növekedés elméletében. BKÁE, Budapest.

Meyer Dietmar és Ligeti Zsombor [2002]: A fejlődés gazdaságtan modelljei. BKÁE, Budapest.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

IDEGEN NYELVEN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

Ligeti, Zs. [1998]: „One Future Path Only?” in: Blahó, A. (ed.), The Future In The Present-Changing Society, New Scientific Issues. Ph.D. Conference Paper, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 167-178.o.

Ligeti Zs. [2001]: „Endogenous Production Function and Economic Convergence”. in: Lehoczky,L. – Kalmár,L.(eds.): 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. University of Miskolc. 125-132.o.

Ligeti, Zs. [2001]: „Economic Growth and Endogenous Production Function”. in: Mancellari, A.– Meyer,D. –Wenzel ,H-D. (eds.): Problems of Economic Theory and Policy in Transition Period. European Doctoral Seminar (EDS), BERG Public Economic Series Vol. 4. 255-266.o.

Ligeti, Zs. [2002]: „Income Inequality after Economic Transition”. microCAD 2002. International Scientific Conference 7-8 March 2002, University of Miskolc. 59-64.o

Ligeti, Zs. [2003]: „Two Notes on Economic Convergence”.. in: Mancellari, A.– Meyer,D. – Wenzel ,H D. (eds.): Problems of Economic Theory and Policy in Transition Period. European Doctoral Seminar (EDS), BERG Public Economic Series Vol. 5. 101-110.o.

Ligeti, Zs. [2007]: „The Dynamics of Income Inequality in Hungary after Transition” Wittemberg. (megjelenés alatt)

MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

Ligeti, Zs. [1997]: „Klónozott Közgazdaságtan”. Non-Mainstream Discussion Paper Series, No.12. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Mikroökonómia Tanszék, Budapest.

Ligeti, Zs. [1998]: „Klónozott Közgazdaságtan”. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Társadalom és Gazdaság, 4.sz., 90-116.o.

Ligeti István és Ligeti Zsombor [2000]: „Konvergencia, felzárkózás”. Pénzügyi Szemle, május, 441-457.o.

Ligeti, Zs. [2004]: „Jövedelemegyenlőtlenség alakulása Magyarországon a rendszerváltás után”. Sopron.(megjelenés alatt)

Ligeti, Zs. [2005]: „A gazdasági konvergencia egy újszerű elméleti megközelítése”. In: Dr. Gidai Erzsébet (szerk.): Magyarország jövője —Hungaria in aeternum— tanulmánykötet. NYME, KTK, Sopron, 181-188.o.

Ligeti, Zs. [2006]: „A jövedelemegyenlőtlenség alakulása Magyarországon — a Kuznets- görbe. In: Meyer Dietmar (szerk.): Szegényvilág — gazdag világ. Fejlődéselméleti koncepciók és a világgazdaság szerkezete.Műegyetemi Kiadó, Budapest. 53-64.o.

Ligeti, Zs. [2006]: „A magyar felsőoktatás jövője elméleti megközelítésben”. In: Tóth Attiláné dr. (szerk.): Gazdaság, felsőoktatás, munkapiac. Arisztotelész Kiadó. Sopron, 93-100.o.

ELŐADÁSOK (CSAK KÉZIRAT)

Ligeti Zs. [2002]: „The Validity of the Kuznets’s „Inverted-U” Hypothesis in Hungary after Economic Transition”. European Doctoral Seminar of Economics (EDS), Bamberg University, Bamberg. (4-8 June)

Ligeti Zs. [2003]: A gazdasági felzárkózás aktuális kérdései. Tudománynapi Konferencia, Sopron.(november 11-12.)

Ligeti Zs. [2006]: Gazdasági felzárkózás. MTA Soproni Ifjúsági Tagozatának felkérésére tartott előadás. Sopron (november 30.)